WINNICA MARGARET


Malowniczo położona winnica jest domem uprawy szlachetnej winorośli – vitis vinifera. To szczep znany od lat w Europie, a także w okolicach Krosna Odrzańskiego. Południowo-zachodnia ekspozycja pradoliny Odry, na prawym brzegu rzeki, charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem. Dlatego też, tereny te od wieków należą do najcieplejszych regionów w kraju. Nadzwyczaj gliniasta gleba, trudna do uprawy z powodu znacznej zwięzłości w stanie suchym i nadmiernej przylepności w stanie mokrym, zachowuje tutaj wilgoć w słoneczne dni. To wyraźnie poprawia warunki wegetacji winorośli latem.

Margaret to rodzinne przedsięwzięcie prowadzone przez syna Małgorzaty – Michała, który postawił sobie ambitny cel tworzenia win musujących, będących niegdyś znakiem rozpoznawczym regionu.

ul. Jana Pawła II, 66-600 Osiecznica

E-mail: hello@winnicamargaret.pl
FB: https://www.facebook.com/winnicamargaret

Tel. + 48 785 676 075