Gmina Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie należy do grona najstarszych polskich miast. W 2005 r. minęło 1000 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o mieście zapisanej w kronice Thietmara. Wśród zachowanych zabytków architektury szczególną rolę odgrywa Zamek Piastowski, w którego murach w XIII wieku przebywał Henryk Brodaty wraz z małżonką – księżną Jadwigą (od 1267 roku święta Kościoła Katolickiego). Bogata na przestrzeni wieków historia, nie okazała się łaskawa dla Krosna Odrzańskiego. Burzliwe dzieje miasta, groźne powodzie (1306 r., 1311r., 1317 r.) i pożary (1481 r., 1631 r., 1641 r.) niszczyły jego zabudowę i pozbawiły wielu pamiątek przeszłości. Spośród innych ocalałych zabytków architektury turyści mogą między innymi podziwiać kościół farny pw. św. Jadwigi Śląskiej, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła,  kamieniczki, fragment murów obronnych i wiele innych. Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem wspierającym Klastra Turystyki Historycznej. W tym mieście (w Zamku Piastowskim) znajduje się także nominalna siedziba Klastra.

Więcej o turystycznej stronie miasta:

www.odreagujwkrosnie.pl